Tính năng Công Thành Chiến (Thất thành đại chiến)

 Tính năng Công Thành Chiến – Thất Thành Đại Chiến

 Cách thức báo danh tham gia

Xa Phu Công Thành
( Đứng gần xa phu tại các thành thị)

 • Thời gian báo danh18h30 – 19h59 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • Phí báo danh: 5.000 Khiêu Chiến Lệnh và 5 Kim Nguyên Bảo/1 lần/1 bang hội.
 • Đối tượng báo danh: Chỉ có Bang chủ mới có thể tiến hành báo danh. Bang hội đang chiếm lĩnh thành không cần báo danh.
 • Địa điểm báo danh Thất Thành Đại Chiến: NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • Thất Thành Đại Chiến: Chính thức diễn ra 20h30 – 21h30.

Lưu ý

 • Nhân vật vào bang dưới 1 tiếng (<60 phút) sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.
 • Bang hội đang chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
 • Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều sẽ ở trạng thái chiến đấu.
 • Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm: Thổ địa phù, Thần hành phù,…
 • Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • Khi nhân vật “về thành dưỡng sức” sẽ truyền tống về nơi vừa mới lưu rương.

 Phần thưởng công thành chiến

 • Phần thưởng chiếm/thủ thành thành công (áp dụng từ 18/05/2018).
Chiếm/thủ thành
thành công
Phần thưởng
tương ứng
Biện Kinh

5 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

2 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Lâm An

Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

2 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Thành Đô

3 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

1 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Tương Dương

3 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

1 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Dương Châu

3 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

1 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Đại Lý

3 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

1 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

Phượng Tường

3 Quả Đại Hoàng Kim (50 triệu exp) (HSD 7 ngày)

1 Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim

 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng tự động cập nhật (không cần chờ bảo trì). 
 • Phần thưởng chỉ có bang chủ mới có thể nhận được. Bang chủ nhận thưởng tại bảng thiết lập thuế suất của thành thị mà bang hội đó chiếm lĩnh.
 • Thời gian nhận thưởng từ 00h00 đến 23h59 ngày Thứ 7 hàng tuần (sau thời gian trên sẽ không nhận được và phần thưởng sẽ bị hủy bỏ).
 • Hành trang còn 40 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận thưởng bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 01 phần thưởng cho mỗi thành chiếm/thủ thành công.

 Quy tắc chiếm thành và Long Trụ

 • Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.

 • Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).

 • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó.
 • Mỗi bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

Nhằm tạo sự cân bằng trên toàn server. Thất Thành Đại Chiến được giới hạn như sau:

✪ Máy chủ giới hạn 3 Account/IP trong suốt thời gian diễn ra CTC (Khuyến cáo khởi động lại modem/router trước khi vào game)

✪ Vào ngày diễn ra Thất Thành Đại Chiến, Võ Lâm Hoa Sơn có thể sẽ tiến hành bảo trì máy chủ trong khoảng thời gian 17h00 – 18h15.

Võ Lâm Hoa Sơn xin trân trọng thông báo để các Bang hội có sự sắp xếp và điều phối nhân sự phù hợp trong chiến dịch chiếm/thủ thành của quý bang.

Chưởng quản kính bút!