Tải game

TẢI GAME VLTK VÕ LÂM HOA SƠN

 •  Bước 1: Tải về Bản cài đặt đầy đủ Full Setup, sau đó tiến hành cài đặt:

  Link tải nhanh: vltk_volamhoason_full.exe
 • Link Google Drive: GoogleDrive_full_setup
 •  Bước 2: Chạy file autoupdate.exe trong thư mục game đã cài đặt.

 •  Bước 3: Đăng ký tài khoản. Sau đó chạy file Game.exe và bắt đầu bôn tẩu giang hồ.

   
  HOẶC

   File Patch (máy đã có sẵn client VNG): Patch Võ Lâm Hoa Sơn (Pass giải nén: 123456)

TẢI AUTO GAME VÕ LÂM HOA SƠN

 AutoTrain – Luyện công, cày cấp

 • – AutoVLBS 1.3 (Đã C.r.a.c.k): AutoVLBS_1.3_volamhoason.com.zip (Pass giải nén: 123456)
 • – KidAutoTrain 1.4: KidAutoTrain1.4_matkhau_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
 • – Kim Yến Train (KYTrain): KYTrain_pass_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
 •  Gõ Tiếng Việt có dấu trong Game:

 • – Sử dụng Vietkey –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng): vk2k.zip
 • – Hoặc sử dụng bộ gõ Unikey –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng)

Chưởng quản kính bút!