Tải game

TẢI GAME VLTK VÕ LÂM HOA SƠN


 

*CÁCH 1: Dành cho máy đã có sẵn Client VLTK của VNG

  • Bước 1: Chạy bản update lên bản mới nhất VLTK của VNG.
  • Bước 2: Xoá hết tất cả các file trong thư mục VLTK của VNG chỉ chừa lại 2 thư mục datamusic.
  • Bước 3: Tải file PATCH Võ Lâm Hoa Sơn (phiên bản mới nhất) về và tiến hành giải nén đè vào thư mục VLTK của VNG.
  • Bước 4: Đăng ký tài khoản. Sau đó chạy file Game.exe và bắt đầu bôn tẩu giang hồ.

 


 

*CÁCH 2: Dành cho máy không có Client VLTK của VNG (Cài mới hoàn toàn, khuyến cáo dùng cách này để quá trình chơi game được ổn định nhất).

  • Bước 1: Tải về Bản cài đặt đầy đủ Full Setup ( Link GoogleDrive hoặc FSharesau đó tiến hành cài đặt bình thường.
  • Bước 2: Chạy file autoupdate.exe trong thư mục game đã cài đặt.
  • Bước 3: Đăng ký tài khoản. Sau đó chạy file Game.exe và bắt đầu bôn tẩu giang hồ.

 


 

TẢI AUTO GAME VÕ LÂM HOA SƠN

Chưởng quản kính bút!