Tải game

TẢI GAME VLTK VÕ LÂM HOA SƠN

 CÁCH 1: Dành cho máy đã có sẵn Client VLTK thu phí của VNG

 • Bước 1: Chạy bản update lên bản mới nhất VLTK của VNG.
 • Bước 2: Xoá hết tất cả các file trong thư mục VLTK của VNG chỉ chừa lại 2 thư mục datamusic.
 • Bước 3: Tải về file PATCH Võ Lâm Hoa Sơn (Pass giải nén: 123456) về và tiến hành giải nén đè vào thư mục VLTK của VNG.
 • Bước 4: Đăng ký tài khoản. Sau đó chạy file Game.exe và bắt đầu bôn tẩu giang hồ.

 CÁCH 2: Dành cho máy chưa có Client VLTK của VNG 

*Cài mới hoàn toàn, khuyến cáo dùng cách này để quá trình chơi game được ổn định nhất)

 • Bước 1: Tải về Bản cài đặt đầy đủ Full Setup (Link GoogleDrive_full_setupsau đó tiến hành cài đặt bình thường.
 • Bước 2: Chạy file autoupdate.exe trong thư mục game đã cài đặt.
 • Bước 3: Đăng ký tài khoản. Sau đó chạy file Game.exe và bắt đầu bôn tẩu giang hồ.

TẢI AUTO GAME VÕ LÂM HOA SƠN

 AutoTrain – Luyện công, cày cấp

 • – AutoVLBS 1.3 (Đã C.r.a.c.k): AutoVLBS_1.3_volamhoason.com.zip (Pass giải nén: 123456)
 • – KidAutoTrain 1.4: KidAutoTrain1.4_matkhau_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
 • – Kim Yến Train (KYTrain): KYTrain_pass_123456.zip (Pass giải nén: 123456)
 •  Gõ Tiếng Việt có dấu trong Game:

 • – Sử dụng Vietkey –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng): vk2k.zip
 • – Hoặc sử dụng bộ gõ Unikey –> Chọn bảng mã TCVN3 (Kiểu gõ VNI hoặc TELEX tùy thói quen sử dụng)

Chưởng quản kính bút!