Hướng dẫn chức năng trùng sinh nhân vật

Trùng sinh nhân vật là một tính năng hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo quý nhân sỹ võ lâm.

Điều kiện và quyền lợi Trùng sinh ra sao?

Điều kiện Trùng Sinh 1, 2, 3, 4

Phải thỏa tất cả các điều kiện sau thì mới có thể đối thoại với NPC Bắc Đẩu Thần Tăng để Trùng Sinh:

 • Cấp độ nhân vật: Từ cấp 195 trở lên (đối với TS1); Đạt cấp 200 (đối với TS2, TS3, TS4).
 • Chi phí Trùng Sinh:
  • Vật phẩm Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật – Cơ Sở Thiên
 • Yêu cầu khác:
  • Cần tháo bỏ tất cả vật phẩm, trang bị trên nhân vật như: Trang bị, Ngựa, Mặt Nạ, Phi Phong, Trang Sức, Ngũ Hành Ấn.
  • Nhân vật phải nhận lấy phần thưởng nhiệm vụ như: Nhiệm Vụ Dã Tẩu, Nhiệm Vụ Sát Thủ, Nhiệm Vụ Sứ Giả vv…
  • Cần giải tán hoặc rời khỏi chiến đội như: Võ Lâm Liên Đấu.

NPC và vật phẩm liên quan

Tên NPCGhi chú

Bắc Đẩu Thần Tăng

 • Vị trí: 200/200 Ba Lăng Huyện.
 • Chức năng: Thực hiện Trùng Sinh.
screenshot_20_11_2016__17_53

Tây Vực Thương Nhân

 • Vị trí: 202/200 Ba Lăng Huyện.
 • Chức năng: Thực hiện Bán các vật phẩm thần bí.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bắc Đẩu
Trường Sinh Thuật

Cơ Sở Thiên
 • Nguồn gốc: Tây Vực Thương Nhân.
 • Giá: 5 KNB
 • Tính chất: Không thể giao dịch, bày bán. Không được ném ra, xếp chồng.
 • Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng, sau đó đến gặp Bắc Đẩu Thần Tăng để tiến hành Trùng Sinh.

Một số lưu ý khi nhân vật đã Trùng Sinh thành công:

 • Cấp độ nhân vật sẽ trở về 80, các mức điểm kinh nghiệm cần để thăng từng cấp sẽ tăng lên so với chưa Trùng Sinh.
 • Tất cả kỹ năng cộng điểm (trừ chiêu 9x và chiêu 120x) đều trở về 0, sau này khi đạt đẳng cấp tương ứng thì nhân vật có thể cộng điểm vào.
 • Giữ lại mức độ thành thục chiêu 90 và chiêu 120, khi nhân vật đạt đẳng cấp 80 có thể sử dụng chiêu 90, đạt đẳng cấp 120 mới có thể sử dụng chiêu 120.
 • Giữ lại một số điểm tiềm năng và kỹ năng tương ứng (bao gồm điểm tiềm năng, kỹ năng do làm nhiệm vụ có được, do sử dụng sách Võ lâm mật tịch/Tẩy tủy kinh).
 • Các nhân vật cấp độ từ 200 trở lên, đều có quyền lợi như nhau sau khi Trùng sinh.

Bảng điểm Trùng Sinh lần 1

 • Điều kiện Trùng Sinh 1: Nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 195 trở lên mới được Trùng Sinh lần 1.
Đẳng cấpĐiểm kỹ năngĐiểm tiềm năngMức kháng tất cảMức kỹ năng tối đa
195+55+281 +4% +2
196+56+287 +4% +2
197+57+293 +4% +2
198+58+299 +4% +2
199+59+305 +4% +2
200+60+311 +5% +2

Bảng điểm Trùng Sinh lần 2

 • Điều kiện Trùng Sinh 2: Nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 200 trở lên mới được Trùng Sinh lần 2.
Đẳng cấpĐiểm kỹ năngĐiểm tiềm năngMức kháng
(tùy chọn)
Mức kỹ năng tối đa
200+30+150+5%+1

Bảng điểm Trùng Sinh lần 3

 • Điều kiện Trùng Sinh 3: Nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 200 trở lên mới được Trùng Sinh lần 3.
Đẳng cấpĐiểm kỹ năngĐiểm tiềm năngMức kháng
(tùy chọn)
Mức kỹ năng tối đa
200+20+100+5%+1

Chưởng quản kính bút!