Thập đại môn phái

 • Cái Bang

  Giới thiệu Thuộc tính: Hỏa Người thuộc hành Hỏa là những người cường tráng, có sức mạnh tương đương với những người của hệ Kim, tu luyện nội công đặc thù đúng ...

 • Nga My

  Giới thiệu Thuộc tính: Thủy NNgười thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất ...

 • Ngũ Độc

  Giới thiệu Thuộc tính: Mộc Người thuộc hành Mộc thân pháp linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng khi thăng cấp + luyện ngoại công thì việc tăng sinh mạng không thể ...

 • Thiên Nhẫn

  Giới thiệu Thuộc tính: Hỏa Người thuộc hành Hỏa là những người cường tráng, có sức mạnh tương đương với những người của hệ Kim, tu luyện nội công đặc thù đúng ...

 • Thiên Vương

  Giới thiệu Thuộc tính: Kim Người thuộc Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi ...

 • Thiếu Lâm

  Giới thiệu Thuộc tính: Kim Người thuộc Hành Kim có sức mạnh hơn người, thân thể cường tráng; khi thăng cấp sinh mạng sẽ được tăng lên rất nhanh, tác dụng khi ...

 • Côn Lôn

  Giới thiệu Thuộc tính: Thổ Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất ...

 • Đường Môn

  Giới thiệu Thuộc tính: Mộc Thuộc hành Mộc thì thân pháp linh hoạt, phản ứng nhanh nhẹn nhưng khi thăng cấp + luyện ngoại công thì việc tăng sinh mạng không thể ...

 • Võ Đang

  Giới thiệu Thuộc tính: Thổ Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất ...

 • Thúy Yên

  Đang cập nhật