Phục hồi trang bị tổn hại (hỏng)

Từ những bước đầu bôn tẩu, cho đến khi đã quen thuộc từng ngõ ngách giang hồ, ai ai cũng đều cố gắng tìm cho mình những trang bị tốt nhất để thuận lợi hơn trong quá trình hành hiệp. Để chọn được một bộ vũ khí, mũ, giày, … thật ưng ý chẳng dễ dàng gì, vì thế vô tình một lúc nào đó bạn quên sửa chữa trang bị và sau đó trang bị bị hỏng (độ bền = 0) thì quả thật không còn gì tiếc hơn.

Nếu ở phiên bản Công Thành Chiến, khi trang bị của bạn bị hư – sẽ tự động biến mất thì với phiên bản mới, bạn có thể phục hồi trang bị đã hỏng (có độ bền = 0) tại Thần Bí Thương Nhân ở Lâm An.

Cách phục hồi trang bị hỏng tại Thần Bí Thương Nhân

Buớc 1

Bạn mang trang bị đã hỏng và Tiền đồng tới Thần Bí Thương Nhân tại Lâm An (164/177). Nói chuyện và chọn dòng “Xử lý<trang bị tổn hại>”

thaotaccoban1

Buớc 2

Chọn dòng “Ta muốn sử dụng Tiền đồng để khôi phục lại”.

thaotaccoban2

Buớc 3

Đặt trang bị đã hỏng vào, bạn sẽ thấy chi phí phục hồi. Chọn “Xác định”. Trang bị của bạn sẽ được phục hồi về trạng thái ban đầu của nó.

thaotaccoban3

Nếu bạn không mang tiền đồng trong người, ông ta sẽ báo:

thaotaccoban4

Chức năng vứt bỏ trang bị hỏng tại Thần Bí Thương Nhân- Lâm An

Hiện tại, bạn có trong tay một trang bị đã hỏng và bạn muốn bỏ đi, quyết định không phục hồi nó trở lại như bình thường thì cũng hãy đến Thần Bí Thương Nhân tại Lâm An (164/177).

Buớc 1

Mang trang bị đã hỏng tới Thần Bí Thương Nhân tại Lâm An (164/177). Nói chuyện và chọn dòng “Xử lý <trang bị tổn hại>”.

thaotaccoban5

Buớc 2

Chọn dòng “Ta không cần đâu! hãy giữ lại đi!”.

thaotaccoban6

Buớc 3

Đặt trang bị đã hỏng vào. Nhấn Xác định.

thaotaccoban7

thaotaccoban8

Bạn sẽ nhận đuợc thông báo:

thaotaccoban9

Lưu ý:

Nếu bạn đặt nhiều trang bị đã hỏng vào thì sẽ nhận thông báo sau:

thaotaccoban10

thaotaccoban11

Phục hồi trang bị là một chức năng mới, vô cùng hữu ích trong phiên bản mới Sơn Hà Xã Tắc, với chức năng này thì sẽ không còn những tiếc nuối khi vô tình làm mất đi những bảo vật thân thuộc quý giá mà các bạn phí tổn không ít công sức mới có thể sở hữu được.

Chưởng quản kính bút!