Hỗ trợ người chơi

  • Hướng dẫn sử dụng auto vlbs 1.3

  • Hệ thống phím tắt

    Những thao tác nhanh, gọn bao giờ cũng tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong bất kỳ công việc nào. Chơi game cũng thế, nếu đồng đạo nắm rõ ...

  • Cách thức di chuyển

    Võ Lâm Truyền Kỳ là một thế giới vô cùng rộng lớn, do đó để tiện lợi cho việc di chuyển thì ngoài những phương thức như "cuốc bộ", cưỡi ...

  • Cấu hình máy tính cài đặt VLTK Hoa Sơn

    Trước khi cài đặt và chạy Võ Lâm Truyền Kỳ, nhân sĩ hãy kiểm tra để chắc chắn rằng máy tính của nhân sĩ có đủ cấu hình cần thiết ...